Catering należy do jednych z najbardziej i najszybciej rozwijających się usług gastronomicznych

Edyta Gheribi doktor z Uniwrsytetu Łódzkiego

Catering należy do jednych z najbardziej i najszybciej rozwijających się usług gastronomicznych

    coraz więcej restauracji i barów wprowadza go jako uzupełnienie swojej oferty

usługi gastronomiczne oferowane przez przedsiębiorstwa

W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się diametralną zmianę ogólnego modelu konsumpcji, która przede wszystkim polega na wzroście znaczenia usług ogółem, a w tym również usług gastronomicznych, które są oferowane przez przedsiębiorstwa gastronomiczne. Obecnie europejski rynek gastronomiczny w tym także Polski, uważa się za rynek dojrzały, charakteryzujący się rosnącą konkurencją pomiędzy podmiotami oraz coraz bogatszą ofertą gastronomiczną.

czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw gastronomicznych

Czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw gastronomicznych są również związane z rozwojem urbanizacji, rozbudową miast, wzrastającą liczbą ludności. Na skalę i strukturę działalności przedsiębiorstw gastronomicznych mają wpływ zwłaszcza konsumenci. Uwarunkowania popytowe rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych wiążą się z poziomem rozwoju gospodarczego w ujęciu makro i mikroekonomicznym.


saszetki stewii z logo klientapraktyczne saszetki stewii z logo klienta

wzrasta zainteresowanie usługami gastronomicznymi

Ze strony gospodarstw domowych obserwuje się stałe w ostatnich latach zainteresowanie usługami gastronomicznymi i coraz chętniej i więcej przeznaczają pieniędzy z domowego budżetu na ten właśnie cel.

Jaki udział w przychodach z usług gastronomicznych ma catering? Trudno określić, ponieważ nie ma na ten temat dokładnych danych i tego typu usługi są na naszym rynku stosunkowo od niedawna. Szacunki wskazują, że ponad 4 mln złotych. Rynek cateringowy w Polsce jest dość młody i dopiero się rozwija.


Zamiast cukru używaj stewię, jako naturalny bezkaloryczny słodzik

Stewia naturalny i ekologiczny słodzik

Stewia jest naturalnym, zdrowym i bezkalorycznym zamiennikiem cukru i wszystkich sztucznych słodzików. Smakuje najbardziej, gdy odpowiednio ją dawkujemy.

Naszym życzeniem jest wpłynąć na świadomość Czytelników i towarzyszyć im w drodze do zdrowego żywienia.

więcej informacji na temat ekologicznych produktów ze stewii, również z logo klienta:

Zbigniew Geszczynski – info@steviaexport.com

powrót na stronę główną: Stewia Polska

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *