Symbio: Piotr Kalaman wykonuje czynności członka zarządu Symbio Polska, na okres trzech miesięcy

Rada Nadzorcza Symbio

Symbio: Piotr Kalaman wykonuje czynności członka zarządu Symbio Polska, na okres trzech miesięcy

    Sylwia Rybicka złożyła na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację ze swojej funkcji

był analitykiem finansowym Hejka Michna Consulting

Piotr Kalaman w latach 1991-1993 był analitykiem finansowym Hejka Michna Consulting Ltd. Od 1993 roku pracował w spółce CARESBAC Polska S.A. początkowo na stanowisku Oficera Inwestycyjnego/Dyrektor ds. Inwestycji.

pełnił funkcję Prezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o.

Od roku 1998 do 2005 jako Prezes Zarządu. Od 2005 r. do chwili obecnej pełnił funkcję Prezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o. – spółki w 100 proc. zależnej od Small Enterprise Assistance Funds, które posiada ponad 5 proc. głosów Symbio Polska S.A.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Piotra Kalamana

Rada Nadzorcza Symbio w dniu 28 stycznia 2014 roku podjęła uchwałę o delegowaniu Piotra Kalamana – przewodniczącego rady, do wykonywania czynności członka zarządu Symbio Polska, na okres trzech miesięcy.


Zamiast cukru używaj stewię, jako naturalny bezkaloryczny słodzik

  • Stewia drazetki
Stewia Produkty

więcej informacji: Stewia liście suszone

>>> Zdrowa żywność / stewia w płynie
>>> Zdrowa żywność / organiczne stewia tabs, drażetki
>>> Zdrowa żywność / saszetki, praktyczny naturalny słodzik

powrót na stronę główną: Stewia Polska

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *