TÜV Rheinland: Wprowadzono limity niektórych WWA w środkach spożywczych

Alicja Lisowska-Kęcik TÜV Rheinland Polska

TÜV Rheinland: Wprowadzono limity niektórych WWA w środkach spożywczych

    z uwagi na międzynarodowe doniesienia o toksyczności tych związków

naukowcy prowadzą od kilkudziesięciu lat badania

Przeprowadzone przez brytyjskiego chirurga Percivall Pott badania epidemiologiczne potwierdziły wpływ związków zawartych w sadzy na zachorowalność kominiarzy na raka moszny. Wzmożoną zachorowalność na raka płuc stwierdzono również wśród palaczy kotłowych.

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Do grupy związków chemicznych o potwierdzonych właściwościach teratogennych, mutagennych i kancerogennych należą wielopierścieniowe (policykliczne) węglowodory aromatyczne, w skrócie WWA. W środowisku człowieka występuje ponad 200 znanych WWA. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) wykazała, że właściwości kancerogenne wykazuje 30 WWA spośród 48 badanych.


Alicja Lisowska-Kęcik kierownik Laboratorium Żywnościowego TÜV Rheinland Polska Alicja Lisowska-Kęcik, kierownik Laboratorium Żywnościowego TÜV Rheinland Polska /fot. TÜV Rheinland

utworzenie jednego z centrów w ramach KIC Food4Future

WWA czyli Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne to cała grupa bardzo zróżnicowanych, antropogenicznych związków chemicznych (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, w skrócie PAH) charakteryzujących się obecnością w cząsteczce dwóch lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych. Unia Europejska oznaczyła 15 związków z grupy WWA jako szczególnie toksyczne między innymi benzo(a)piren, benzo(a)antracen i benzo(b)fluoranten.

Pytanie od naszej redakcji:
Co ma wspólnego kominiarz z zawartymi w żywności środkami? Czy jest już tak źle?


Zamiast cukru używaj stewię, jako naturalny bezkaloryczny słodzik

Stewia naturalny i ekologiczny słodzik

Stewia jest naturalnym, zdrowym i bezkalorycznym zamiennikiem wszystkich sztucznych słodzików. Smakuje najbardziej, gdy odpowiednio ją dawkujemy.

Naszym życzeniem jest wpłynąć na świadomość Czytelników i towarzyszyć im w drodze do zdrowego żywienia.

więcej informacji na temat ekologicznych produktów ze stewii, również z logo klienta:

Steviaparaguaya S.A. Zbigniew Geszczynski – info@steviaexport.com

powrót na stronę główną: Stewia Polska

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *